Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 3/2022 
(Lipiec-wrzesień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 3/2022, w którym znajdują się m.in. wyniki II edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; ocena polskiego rynku płytek ceramicznych według producentów i dystrybutorów; opis sytuacji branży płytek ceramicznych w Hiszpanii – wywiad z Alberto Echavarria, sekretarzem generalnym ASCER – Stowarzyszenia Hiszpańskich Producentów Płytek Ceramicznych; artykuły dotyczące ekspozycji płytek ceramicznych w nowym sklepie OBI; warunków technicznych wykonania i odbioru robót glazurniczych oraz wskazówek, gdzie można je znaleźć i jak z nich korzystać; a także wszystko o jastrychach anhydrytowych w ramach cyklu DNA GLAZURNIKA.

 

 

Festiwal Płytki Ceramicznej w Opocznie

Region opoczyński jest historycznie związany z przemysłem ceramicznym, jedną z najważniejszych branż województwa łódzkiego. W latach 90-tych XX w. w Opocznie rokrocznie organizowano Dni Ceramika – otwartą imprezę będącą okazją dla lokalnej społeczności do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z mieszkańcami.

Chcielibyśmy przywrócić do życia cykl spotkań ceramicznych regionu opoczyńskiego, silnie związanego z przemysłem ceramicznym za sprawą wielu zakładów i firm działających na naszym obszarze. Opoczno jest jednoznacznie identyfikowane jako „miasto płytek” – podkreśla Mariola Saternus, Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Gminy Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie. Festiwal Płytki Ceramicznej po raz pierwszy odbył się w 2018 r., a jego druga edycja, po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku.

Tegoroczny Festiwal Płytki Ceramicznej odbędzie się 20 sierpnia. To interaktywne działanie mające wymiar artystyczny, rozrywkowy i promocyjny, w nowy sposób kreuje wizerunek miasta jako depozytariusza spuścizny Jana Dziewulskiego i Braci Józefa i Władysława Lange. Naszym celem jest również odnowienie poczucia identyfikacji firm ceramicznych z lokalnym środowiskiem, w jakim działają – mówi Mariola Saternus.

Festiwal organizowany jest we współpracy z zakładami związanymi z branżą ceramiczno-budowlaną w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Wśród atrakcji organizatorzy wymieniają stoiska firm ceramicznych, kiermasze wyrobów ceramicznych i szklanych, warsztaty, wystawę zdjęć historycznych, a także koncert gwiazd muzyki polskiej.

Wydarzeniu patronuje kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych”.