Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Festiwal Płytki Ceramicznej w Opocznie

Region opoczyński jest historycznie związany z przemysłem ceramicznym, jedną z najważniejszych branż województwa łódzkiego. W latach 90-tych XX w. w Opocznie rokrocznie organizowano Dni Ceramika – otwartą imprezę będącą okazją dla lokalnej społeczności do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z mieszkańcami.

Chcielibyśmy przywrócić do życia cykl spotkań ceramicznych regionu opoczyńskiego, silnie związanego z przemysłem ceramicznym za sprawą wielu zakładów i firm działających na naszym obszarze. Opoczno jest jednoznacznie identyfikowane jako „miasto płytek” – podkreśla Mariola Saternus, Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Gminy Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie. Festiwal Płytki Ceramicznej po raz pierwszy odbył się w 2018 r., a jego druga edycja, po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku.

Tegoroczny Festiwal Płytki Ceramicznej odbędzie się 20 sierpnia. To interaktywne działanie mające wymiar artystyczny, rozrywkowy i promocyjny, w nowy sposób kreuje wizerunek miasta jako depozytariusza spuścizny Jana Dziewulskiego i Braci Józefa i Władysława Lange. Naszym celem jest również odnowienie poczucia identyfikacji firm ceramicznych z lokalnym środowiskiem, w jakim działają – mówi Mariola Saternus.

Festiwal organizowany jest we współpracy z zakładami związanymi z branżą ceramiczno-budowlaną w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Wśród atrakcji organizatorzy wymieniają stoiska firm ceramicznych, kiermasze wyrobów ceramicznych i szklanych, warsztaty, wystawę zdjęć historycznych, a także koncert gwiazd muzyki polskiej.

Wydarzeniu patronuje kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych”.