Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2023 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; polski rynek płytek ceramicznych w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów; omówienie najważniejsze problemów branży płytek ceramicznych oraz działania podejmowane przez Polską Unię Ceramiczną; produkcja i sprzedaż płytek i zapraw murarskich w 2022 r.; import płytek do Polski; a także artykuł dotyczący okładzin ceramicznych i hydroizolacyjnych w przelewach basenów.

 

 

Europejski Zespół (asocjacja) Producentów Ceramicznych Okładzin i Bruku CET powołał nowego prezesa

10.12.19 r. Roman Blažiček, pełnomocnik spółki Lasselsberger został prezydentem Europejskiego Zespołu Producentów Ceramicznych Okładzin i Bruku CET.

Bruksela, listopad 2019 r. - Roman Blažiček, został na walnym zgromadzeniu Europejskiego Zespołu Producentów Ceramicznych Okładzin I Bruku CET wybrany prezydentem na trzyletnią kadencję. Dzięki swojemu doświadczeniu i pozycji, którą uzyskał w CET będzie mógł wspierać rozwój i dalszą perspektywę rozwoju przemysłu ceramicznego w Europie.

CET reprezentuje europejski przemysł ceramiczny będąc członkiem szerszej organizacji Cerame - Unie grupującej producentów wszystkich gałęzi przemysłu ceramicznego. Jej misją jest zapewnienie, aby głos tego dynamicznego i innowacyjnego przemysłu był słyszany na forum UE. Struktura Cerame - Unie obejmuje dziewięć zespołów (Asocjacji), a zespół ceramicznych okładzin i bruku jest jednym z nich. Inne zespoły to: Cegły i materiałów pokryć dachowych, Porcelany, Ceramiki sanitarnej, Materiałów Ogniotrwałych, Przewodów rurowych, Ceramiki technicznej, Emalii, Gliny. Członkowie Unii są krajowymi przedstawicielami zespołów (asocjacji ) ceramicznych i towarzystw z całej Europy, którzy skutecznie (efektywnie) współpracują ze sobą poszukując rozwiązań problemów wywierających wpływ na przemysł ceramiczny w Europie.

Przemysł ceramiczny w UE stwarza 200 000 bezpośrednich miejsc pracy, ma 150 lat tradycji, 30% produkcji eksportuje poza UE, koszt energii w kosztach produkcji stanowi więcej niż 30%.

Europejski przemysł będzie musiał w najbliższych 10 latach stawić czoła wielkim wyzwaniom. Utrata konkurencyjności może grozić regresem całemu szeregowi energetycznie intensywnych branż, nie wyłączając produkcji ceramiki. Moim głównym priorytetem na czele CET będą tematy ochrony środowiska życia, klimat i jego zmiany , energia , badania i innowacje , handel w Europie i na świecie.

Dla naszej gałęzi musimy znaleźć rozwiązania, które ochronią nas przed utratą konkurencyjności na rynkach wewnętrznych i zagranicznych. Grozi nam także, że w ekstremalnym przypadku regulowany dostęp UE może prowadzić do totalnej zguby. Polityka zmian klimatycznych i skutki jej spełnienia są olbrzymią groźbą. Musimy szukać w dialogu z politykami europejskimi takich rozwiązań, które umożliwią nie tylko nasze przeżycie ale również dalszy rozwój. Nie jest to w tej chwili tylko osąd mojej firmy, działu ceramicznego, który miał w Czechach pewne i głębokie korzenie. Dostałem wotum zaufania również od tak silnych organizacji ( Asocjacji) jak włoska czy hiszpańska. To motywuje mnie do pracy dla tej gałęzi przemysłu na rynku europejskim. Dzięki mojej pozycji prezydenta europejskiej asocjacji CET nasz głos będzie silniejszy - stwierdził - Roman Blažiček.