Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2023 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; polski rynek płytek ceramicznych w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów; omówienie najważniejsze problemów branży płytek ceramicznych oraz działania podejmowane przez Polską Unię Ceramiczną; produkcja i sprzedaż płytek i zapraw murarskich w 2022 r.; import płytek do Polski; a także artykuł dotyczący okładzin ceramicznych i hydroizolacyjnych w przelewach basenów.

 

 

Konkurs PERŁY CERAMIKI UE 2015 - nominacje I edycja

6 maja br. odbyło się posiedzenie jury I edycji konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 organizowanego przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. W skład jury weszli: Magdalena Kaliszuk-Barańska - architekt wnętrz, Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków (przewodnicząca jury); Dariusz Gocławski - prezes Polskiego Stowarzyszenia Architektów Wnętrz; Jerzy Uścinowicz - architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich; Paweł Balcerzak - projektant, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Danuta Kostrzewska-Matynia - zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”; Krystyna Wiśniewska - redaktor naczelna kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”.

Przyznano 9 nominacji do drugiego etapu konkursu.

Kolekcje nominowane to:
Klasa standard
Kategoria: płytki podłogowe
METROPOLIS - producent Cerrad
URBAN - producent Cerrad

Kategoria: płytki uniwersalne
FLASH - producent Grupa Paradyż
 
Klasa premium
Kategoria: płytki ścienne
KANDISKY - producent Ceramica Faetano
MURALES - producent Ceramica Faetano
 
Kategoria: płytki podłogowe
INTERO - producent Grupa Paradyż
 
Kategoria: płytki uniwersalne
SV STONE - producent  Zirconio Ceramica

Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego
CONCEPT STONE - producent Gardenia Orchidea
DOGMA - producent Del Conca

Konkurs PERŁY CERAMIKI UE organizowany jest od 2004 r., a jego celem jest wyróżnienie płytek ceramicznych mających doskonałą jakość i walory estetyczne spośród kolekcji dostępnych na polskim rynku. Składa się z dwóch etapów.
W I etapie jury, w skład którego wchodzą osoby zawodowo związane z wzornictwem przemysłowym, architekturą i projektowaniem wnętrz oraz przedstawiciele redakcji, przyznaje nominacje w trzech równorzędnych edycjach. Natomiast w II etapie nagrodzone kolekcje otrzymują tytuł „Perła Ceramiki UE” oraz „Perła Ceramiki Dystrybutorów”, który przyznaje jury, składające się z przedstawicieli liczących się na rynku firm handlowych. Specjalną nagrodę, Wielką Perłę Ceramiki UE, otrzymuje ponadto producent, którego kolekcje płytek ceramicznych zdobędą we wszystkich edycjach najwięcej nominacji i tytułów.
W ramach PEREŁ CERAMIKI UE, od 2012 r. odbywa się też specjalny konkurs dla architektów i projektantów wnętrz - użytkowników programów CAD Decor, organizowany wspólnie przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” i firmę CAD Projekt K&A. Jego uczestnicy w drodze głosowania najpierw przyznają tytuły Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor, wybierając najpiękniejszą ich zdaniem kolekcję spośród nominowanych w konkursie PERŁY CERAMIKI UE (po jednej z każdej edycji). Później przygotowują projekt dowolnego wnętrza bądź miejsca na zewnątrz budynku z zastosowaniem przynajmniej jednej kolekcji płytek nagrodzonej tytułem: Perła Ceramiki UE, Perła Ceramiki Dystrybutorów bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nominowane kolekcje w poszczególnych edycjach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 są oznaczone w salonach sprzedaży specjalną nalepką:

Wyrób nominowany w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2015


SZUKAJCIE PŁYTEK Z TYM ZNAKIEM!