Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2023 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; polski rynek płytek ceramicznych w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów; omówienie najważniejsze problemów branży płytek ceramicznych oraz działania podejmowane przez Polską Unię Ceramiczną; produkcja i sprzedaż płytek i zapraw murarskich w 2022 r.; import płytek do Polski; a także artykuł dotyczący okładzin ceramicznych i hydroizolacyjnych w przelewach basenów.

 

 

Polski rynek płytek ceramicznych w 2014 roku

Jak wynika z raportu Centrum Analiz Branżowych pt. „Rynek płytek ceramicznych w Polsce 2015”, roczna wartość produkcji płytek w Polsce od kilku lat utrzymuje się na poziomie przekraczającym 500 mln euro. Oznacza to, że Polska jest trzecim co do wielkości producentem w Unii Europejskiej.

Polska jest także jednym z wiodących eksporterów płytek ceramicznych w Europie. W 2013 r. wartość eksportu tych produktów po raz pierwszy przekroczyła 200 mln euro. Na rynkach zagranicznych sprzedano wówczas 48,3 mln m2 płytek ceramicznych z Polski. W 2014 r. nastąpił jednak ponad 10 % spadek. Największy wpływ na ten wynik miał konflikt na Ukrainie, która jeszcze w 2013 r. była zdecydowanie największym odbiorcą płytek ceramicznych z Polski. W 2014 r. wielkość eksportu płytek na Ukrainę spadła o ponad 50 %. Mniejszą sprzedaż niż w 2013 r. odnotowano również na innych wiodących rynkach zbytu – w Rosji oraz na Słowacji. Jedynym spośród znaczących odbiorców płytek ceramicznych z Polski, do których wielkość eksportu w 2014 roku wzrosła w porównaniu z 2013 r. były Niemcy. W 2014 r. z Polski do Niemiec wyeksportowano 6,3 mln m2 płytek ceramicznych z Polski, czyli o ponad 10 %  więcej niż w 2013 r.
Z zagranicznymi producentami płytek ceramicznych polskie firmy konkurują nie tylko poza granicami kraju. W Polsce dużym powodzeniem wśród konsumentów – poza rodzimymi wyrobami – cieszą się płytki ceramiczne z południa Europy. Zarówno producenci włoscy, jak i hiszpańscy co roku sprzedają w Polsce ponad 3 mln m2 płytek. W 2014 r. sprzedaż z tych krajów wzrosła odpowiednio o 9 oraz 12 %.


Materiał przygotowany przez Centrum Analiz Branżowych na podstawie raportu pt. Rynek płytek ceramicznych w Polsce 2015.