Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2023 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; polski rynek płytek ceramicznych w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów; omówienie najważniejsze problemów branży płytek ceramicznych oraz działania podejmowane przez Polską Unię Ceramiczną; produkcja i sprzedaż płytek i zapraw murarskich w 2022 r.; import płytek do Polski; a także artykuł dotyczący okładzin ceramicznych i hydroizolacyjnych w przelewach basenów.

 

 

VIII konferencja POLSKA CERAMIKA 2014

W dniach 7-10 września 2014 r. w Krakowie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja POLSKA CERAMIKA 2014, poświęcona zagadnieniom surowcowych i szeroko pojętej ceramiki. Spotkanie, na którym prezentowane będą aktualnie prowadzone badania oraz osiągnięcia naukowe i techniczne, ma służyć między innymi pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłu.

Podczas zaplanowanych sesji na VII Międzynarodowej Konferencji POLSKA CERAMIKA 2014 zaprezentowanych zostanie blisko sześćdziesiąt referatów z następującej tematyki:

  • surowce i proszki ceramiczne (m.in. surowce ilaste i skaleniowe oraz ich substytuty, fryty i szkliwa, proszki, granulaty, pigmenty, innowacyjne syntezy proszków ceramicznych);
  • procesy ceramiczne (m.in. rozdrabnianie, suszenie, teoria i praktyka spiekania, techniki szkliwienia i zdobienia, ochrona środowiska w przemyśle ceramicznym);
  • charakterystyka wyrobów (m.in. metody badań, zarządzanie jakością, normalizacja i certyfikacja);
  • ceramika tradycyjna i zaawansowana (ceramika budowlana, silikaty, materiały ogniotrwałe, płytki ścienne i podłogowe, kompozyty, warstwy ceramiczne, konserwacja zabytków, ceramika w architekturze).

Wzorem lat ubiegłych (8 września br.) odbędzie się również sesja specjalna tzw. workshop, poświęcona nowoczesnym technikom formowania przestrzennego „Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics”.

Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Natomiast współorganizatorami: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Przy organizacji wydarzenia współpracowało również PIM Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.

Kwartalnik „Wokół Pytek Ceramicznych” jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Więcej informacji na temat konfekcji POLSKA CERAMIKA 2014 oraz szczegółowy program na stronie www.pc2014.pl.

01.08.2014 r.