Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2023 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; polski rynek płytek ceramicznych w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów; omówienie najważniejsze problemów branży płytek ceramicznych oraz działania podejmowane przez Polską Unię Ceramiczną; produkcja i sprzedaż płytek i zapraw murarskich w 2022 r.; import płytek do Polski; a także artykuł dotyczący okładzin ceramicznych i hydroizolacyjnych w przelewach basenów.

 

 

Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz - użytkowników CAD Decor: ZMIANA DATY ROZPOCZĘCIA KONKURSU

Ważny komunikat! W związku z przesunięciem terminu wyboru Pereł Ceramiki Dystrybutorów 2013 wprowadza się zmiany w regulaminie konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor. Dotyczą one daty rozpoczęcia i zakończenia ww. konkursu. Tym samym konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor będzie trwał od 16 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014 r.

Zmiany do Załącznika nr 1 do regulaminu
konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2013 [pdf]

1. W §3 punkt 2 datę 25 listopada 2013 r. zastępuje się 13 grudnia 2013 r.

2. Punkt 3 w §3 uzyskuje brzmienie: Konkurs, o którym mowa w &3 pkt. 1 trwa od 16 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014 r.

3. W §3 punkt 9 uzyskuje brzmienie: W konkursie, o którym mowa w &3 pkt. 1 wezmą udział wszystkie projekty przesłane do Organizatora nie później niż do ostatniego dnia konkursu tj. 26.01.2014 r., do godziny 24.00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu konkursu.

4. W &3 punkt 7 uzyskuje brzmienie: Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanego projektu: do 6 ilustracji, zwymiarowany rzut projektu wraz z rozwinięciami ścian/powierzchni bocznych (rzuty i rozwinięcia ścian w formacie jpg, tiff lub PDF, wizualizacje w formacie jpg, tiff waga pojedynczego pliku – maksymalnie 5 MB, minimalna rozdzielczość 1920x1080 (Full HD)), opis projektu zawierający szczegółowe informacje na temat zastosowanej/ych kolekcji płytek – nazwa kolekcji, producent/marka, zastosowane formaty i kolory płytek, a także w skazanie miejsca użycia płytek w projekcie. Opis nie powinien przekraczać 2500 znaków.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor (regulamin) >>