Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2024 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2024, w którym znajdują się m.in. relacja z Gali Laureatów konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; wypowiedzi przedstawicieli producentów, importerów i dystrybutorów płytek ceramicznych podsumowujących wyniki poprzedniego roku, a także artykuły omawiające wyniki rynku płytek w 2023 r.; wywiady : z Romanem Blazickiem- Prezesem Europejskiej Federacji Producentów Płytek Ceramicznych , z Mario Lenzu – Dyrektorem Sprzedaży spółki Colorobbia Polska a także z Barbarą Węgrzyn, współzałożycielką Akademii Dobrego Projektu . W numerze Czytelnicy znajdą także omówienie zagadnień dotyczących gruntowania podłoża pod płytki a także układania płytek na tynkach gipsowych.

 

 

Okładzina ceramiczna a kondensacja międzywarstwowa w tarasach

mgr inż. Maciej Rokiel

Wyróżnia się dwa rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe tarasów nadziemnych:

  • wariant z uszczelnieniem podpłytkowym (zespolonym);
  • wariant z drenażowym odprowadzeniem wody.

 

W przypadku uszczelnienia zespolonego istotą tego rozwiązania jest niedopuszczenie do penetracji wody w warstwy konstrukcji. Ze względu na to, że taras jest rodzajem dachu użytkowego, należy wykonać tzw. izolację główną, zwaną także izolacją międzywarstwową. Izolacja ta może być ułożona na termoizolacji (wówczas jako termoizolację można stosować EPS lub XPS) lub pod termoizolacją (wówczas ta ostatnia musi być wykonana z XPS-u). 

Literatura:
[1] PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania
[2] PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno- -wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
[3] Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtung unter Estrichen. – BEB Merkblatt – II.1997
[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 poz. 248

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 3/2023, strona 25-28 (Spis treści >>)