Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 3/2023 
(Lipiec - Wrzesień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 3/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki II edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; dane dotyczące produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych w I półroczu br. w Polsce; ocena wpływu importu płytek ceramicznych z Indii na polski rynek; opis nowości w technice dekoracji płytek; wyniki kontroli płytek ceramicznych prowadzone przez organy nadzoru budowlanego; a także artykuły o montażu okładzin oraz o środkach do gruntowania podłoża pod okładziny pod płytki ceramiczne.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2018

REGULAMIN KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2018

 

§ 1

Organizatorem konkursu Perły Ceramiki UE 2018 jest redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”.

 § 2

Celem konkursu Perły Ceramiki UE 2018 jest promowanie płytek ceramicznych wyróżniających się wzornictwem
i parametrami technicznymi.

§ 3

Konkurs Perły Ceramiki UE 2018 podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym odbędą się trzy równorzędne edycje, których efektem będą nominacje do tytułu Perła Ceramiki UE 2018 i Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018. W drugim etapie z grupy kolekcji nominowanych wyłonione zostaną kolekcje nagrodzone tytułem Perła Ceramiki UE 2018 oraz Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018.

§ 4

W ramach konkursu Perły Ceramiki UE 2018 zorganizowany zostanie konkurs dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor, składający się z dwóch części:

 • w pierwszej części, spośród nominowanych kolekcji, nastąpi wybór płytek, którym przyznany zostanie tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018;
 • w drugiej części dokonany będzie wybór najciekawszego projektu z zastosowaniem kolekcji płytek nagrodzonych tytułem: Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 i Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018. Szczegóły konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor zawarte są w Załączniku nr 1.

§ 5

Płytki ceramiczne zgłoszone do konkursu Perły Ceramiki UE 2018 oceniane będą w 2 klasach:

 • STANDARD (płytki w cenie do 85 zł netto/m2);
 • PREMIUM (płytki w cenie powyżej 85 zł netto/m2).

W klasie STANDARD będą następujące kategorie:

 • płytki ścienne;
 • płytki podłogowe;
 • płytki na ściany i podłogi;
 • płytki uniwersalne;
 • płytki do zastosowania specjalnego.

W klasie PREMIUM:

 • płytki ścienne;
 • płytki podłogowe;
 • płytki na ściany i podłogi;
 • płytki uniwersalne;
 • płytki do zastosowania specjalnego;
 • płytki megaformatowe (w skład kolekcji musi wchodzić co najmniej jedna płytka, której boki są dłuższe niż

120 cm).

§ 6

W konkursie Perły Ceramiki UE 2018 mogą uczestniczyć producenci oraz przedstawiciele producentów płytek ceramicznych dostępnych na polskim rynku.

§ 7

W celu wzięcia udziału w konkursie Perły Ceramiki UE 2018 należy dostarczyć do redakcji kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”, ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa, IV piętro, pok. 409, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie kolekcji płytek do konkursu Perły Ceramiki UE 2018”,
 • wypełniony formularz „Charakterystyka kolekcji płytek zgłoszonej do konkursu Perły Ceramiki UE 2018”,
  • zdjęcia w formie elektronicznej (do publikacji - 300 dpi) lub fotografie bardzo dobrej jakości przedstawiające zgłoszoną kolekcję i jej elementy składowe (płytki, dekoracje), a także obiekt/y, w którym/ch została zastosowana oraz foldery i inne materiały informacyjne,
  • próbki elementów kolekcji,
   • kopie dokumentów, które zgodnie z polskimi przepisami są niezbędne do wprowadzenia wyrobu do obrotu,
   • dowód wniesienia opłaty konkursowej w kwocie 2500 zł netto od jednej zgłoszonej kolekcji.

Wpłaty należy dokonać na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004,

00-950 Warszawa, PKO BP S.A. 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 z dopiskiem „Perły Ceramiki UE 2018”.

§ 8

Wyroby do konkursu Perły Ceramiki UE 2018 mogą być zgłaszane tylko raz.

§ 9

Terminy zgłaszania wyrobów do konkursu Perły Ceramiki UE 2018:

I edycja                  16 kwietnia 2018 r.

II edycja                 29 czerwca 2018 r.

III edycja                15 października 2018 r.

§ 10

Pełna lista zgłoszonych produktów będzie jedynie w posiadaniu redakcji kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” i jury konkursu Perły Ceramiki UE 2018.

§ 11

Wyroby zgłoszone do konkursu Perły Ceramiki UE 2018 będzie oceniało jury konkursu oraz jury dystrybutorów powołane przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”.

§ 12

Przy ocenie zgłoszonych wyrobów uwzględniane będą:

 • walory estetyczne,
 • wpisywanie się kolekcji w światowe trendy wzornicze,
 • spójność stylu kolekcji,
 • oryginalność koncepcji plastycznej,
 • oryginalność cech kolekcji,
 • możliwości uzyskania interesujących kompozycji plastycznych,
 • funkcjonalność,
 • jakość techniczna,
 • sposób przygotowania prezentacji kolekcji, kompletność materiałów zgłoszeniowych.

§ 13

Producenci kolekcji nominowanych do tytułu Perła Ceramiki UE 2018 otrzymają:

 • dyplomy - certyfikaty poświadczające nominację do tytułu Perła Ceramiki UE 2018,
 • nalepki ze znakiem graficznym „Wyrób nominowany w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2018” do umieszczania na ekspozycjach płytek w salonach i punktach sprzedaży, wytypowanych przez producentów nominowanych kolekcji. Nalepki zostaną rozesłane przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” według adresografii dostarczonej przez producentów,
 • 1/2 strony w kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” na prezentację nominowanej kolekcji wraz
  z logotypem na pierwszej stronie okładki: po I edycji – w numerze 2/2018, po II edycji – w numerze 3/2018, po III edycji – w numerze 4/2018,
 • informację o nominacji w komunikacie zamieszczonym na stronach www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.materialybudowlane.info.pl.

Dodatkowo nominowane kolekcje płytek zostaną zamieszczone w katalogu produktów (baza płytek) „Perły Ceramiki 2018” do programów do projektowania wnętrz CAD Decor, CAD Decor PRO i CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych.

§ 14

W drugim etapie (po zakończeniu trzech edycji) konkursu Perły Ceramiki UE 2018, spośród kolekcji nominowanych, jury konkursu wyróżni tytułem Perła Ceramiki UE 2018 do trzech kolekcji w każdej kategorii,
w każdej klasie, a kapituła dystrybutorów wyróżni tytułem Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 po jednej kolekcji
w każdej kategorii, w każdej klasie.

§ 15

Producenci kolekcji nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 i Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 otrzymają: statuetki, nalepki ze znakiem graficznym Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 i Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 przeznaczone do umieszczenia na wyróżnionych kolekcjach oraz certyfikaty, którymi mogą się posługiwać
w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

§ 16

Wszystkie kolekcje nominowane i nagrodzone tytułami będą punktowane. Kolekcje nominowane otrzymają
po 3 punkty, a nagrodzone tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 i Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 – po 5 punktów. Producent, którego kolekcje zdobędą najwięcej punktów we wszystkich kategoriach konkursowych łącznie, zostanie uhonorowany statuetką Wielka Perła Ceramiki UE 2018.

§ 17

Jury konkursu Perły Ceramiki UE 2018 ocenia zgłoszone kolekcje na posiedzeniu niejawnym.

§ 18

Decyzje jury konkursu Perły Ceramiki UE 2018 są ostateczne.

§ 19

Konkurs zakończy Gala Laureatów konkursu PerŁY Ceramiki UE 2018, podczas której producentom płytek zostaną wręczone statuetki Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018, Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 i Wielka Perła Ceramiki UE 2018 oraz certyfikaty.

§ 20

Wszystkie kolekcje nagrodzone tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 oraz Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 zostaną zaprezentowane w katalogu „Laureaci konkursu Perły Ceramiki UE 2018” i na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.materialybudowlane.info.pl.
W kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2019 na okładce zamieszczone zostaną logotypy producentów nagrodzonych kolekcji, a wewnątrz numeru opublikowana będzie lista laureatów konkursu Perły Ceramiki

UE 2018 oraz relacja z Gali Laureatów konkursu PerŁY Ceramiki UE 2018. Materiały informujące o nagrodzonych kolekcjach będą również opublikowane w miesięczniku „Materiały Budowlane”.

 

Warszawa, 23.03.2018 r.